Issue 1

ŽÁK, Š., LEHOCKÁ, Z., BIELKOVÁ, S.

Winter wheat growing in ecological and low-input system in term of energy balance.

Energetická bilancia pestovania pšenice letnej f. ozimná v ekologickom a low-input systéme.

Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 52, 2006, No. 1, pp. 2-13.

JAMRIŠKA, P., MIKLE, F., FENCÍK, R.

Effect of variety and some agrotechnical treatments on yield and quality of winter wheat (Triticum aestivum L.).

Vplyv odrody a vybraných agrotechnických opatrení na úrodu a kvalitu pšenice letnej f. ozimná (Triticum aestivum L.).

Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 52, 2006, No. 1, pp. 14-23.

UŽÍK, M., ŽOFAJOVÁ, A.

Reaction of spring barley genotypes on nitrogen fertilization in grain yield and quality traits in generations F3, F4 and F5 .

Reakcia genotypov jačmeňa jarného na hnojenie dusíkom úrodou zrna a znakmi kvality v generáciách F3, F4 a F5.

Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 52, 2006, No. 1, pp. 24-37.

RAJČÁKOVÁ, L., GALLO, M., MLYNÁR, R.

Transport of Cu, Zn, Pb and Cd by spring barley cultivation on contamined soils.

Transport Cu, Zn, Pb a Cd pri pestovaní jačmeňa jarného na kontaminovaných pôdach.

Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 52, 2006, No. 1, pp. 38-44.

MOUDRÝ, J., PÉKNÁ, D., VÁCHAL, J.

Creation of economy models for marginal regions with utilize of expert system.

Tvorba modelů hospodaření v marginálních oblastech s využitím expertních systémů.

Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 52, 2006, No. 1, pp. 45-50.