Issue 1

Tkáč, J.

Effect of irrigation on the yield amount of spring wheat under the conditions of East Slovakian Lowland.

Vplyv závlah na výšku úrody jarnej pšenice v podmienkach východoslovenskej nížiny.

Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 27, 1981, no. 1, pp. 3-9.

Gubišová, V.

Lentil manuring effectiveness.

Efektívnosť hnojenia šošovice.

Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 27, 1981, no. 1, pp. 10-17.

Stollárová, V.

Share of yeast fungi and yeast-type microorganisms in red currant fruits (Ribes rubrum L.).

Zastúpenie kvasiniek a kvasinkovosti mikroorganizmov na plodoch ríbezlí (Ribes rubrum L.)

Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 27, 1981, no. 1, pp. 18-22.

Gregorová,H.

Dynamics of soluble glycidesin meadow fescue (Festuca pratensis Huds.).

Dynamika rozpustných glycidov v kostrave lúčnej Festuca pratensis Huds.

Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 27, 1981, no. 1, pp. 23-30.

Kikuc, M.

Effect of blast-furnace lime slag from the East-Slovakian Ironworks on the fertility of illimerized soils of the East-Slovakian Region.

Vplyv vysokopecnej vápenatej trosky z východoslovenských železiarní na úrodnosť illimerizovaných pôd východoslovenského raja.

Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 27, 1981, no. 1, pp. 31-37.

Letko, E.

Varability and commercial properties of two homozygous forms (scaly and mirror) of common carp from artificial breeding.

Variabilita a úžitkové vlastnosti dvoch homozygotných foriem (šupinatej a zrkadlovej) kapra obyčajného z umelého chovu.

Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 27, 1981, no. 1, pp. 38-43.

Vavák, V.

Behaviour analysis of milch cows under the conditions of large-scale production technology of loose housing.

Analýza správania sa dojníc v podmienkach veľkovýrobnej technológie voľného ustajnenia.

Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 27, 1981, no. 1, pp. 44-51.

Krčál, Z., Boroš, V.

Effect of cooling and storing of sheeps milk on the quality of sheeps lump cheeses.

Vplyv chladenia a uchovávania ovčieho mlieka na kvalitu ovčích hrudkových syrov.

Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 27, 1981, no. 1, pp. 52-61.

Procházka, B., Petranský, I., Drabant, Š.

Simulation of loading by jump (impact loading, shock loading) of the system combustion engine-hydrostatic gear box.

Simulovanie zaťaženia skokom sústavy spaľovací motor - hydrostatická prevodovka.

Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 27, 1981, no. 1, pp. 62-69.

Juhásová, G., Benčať, F.

The distribution and coccurrence of the fungi Melanconis modonia Tul. and Phytophthora cambivora (Petri) Buism. on the European Chestnut in Slovakia.

Rozšírenie a výskyt húb Melanconis modinia Tul. Phytophthora cambivora (Petri) Buism. na gaštane jedlom na Slovensku.

Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 27, 1981, no. 1, pp. 70-81

Lošonský, L., Liska, J.

Evaluation of soil and climatic conditions of winegrowing of the cadastre Modra.

Vyhodnotenie pôdnych a klimatických podmienok vinohradníckych tratí katastru Modra.

Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 27, 1981, no. 1, pp. 82-92.