Issue 9

Plesník, J.

Problems of cattle breeding.

Problémy chovu hovädzieho dobytka.

Poľnohospodárstvo, vol. X, 1964, N. 9, pp. 653-660.

Zvara, J., Kolek, J.

Infuence of MCPA on the yield and the quality in barley.

Vplyv MCPA na úrodu a kvalitu jačmeňa.

Poľnohospodárstvo, vol. X, 1964, N. 9, pp. 661-668.

Praslička, J., Kollár, V.

Possibilities of using organophosphoric insecticides in the control of ticks.

Možnosti použitia organofosforových insekticídov v boji proti roztočom.

Poľnohospodárstvo, vol. X, 1964, N. 9, pp. 669-676.

Antal, J.

Comparison of the use properties of the slovak spotted and red danish breeds.

Porovnanie úžitkových vlastností slovenského strakatého a červeného dánskeho plemena.

Poľnohospodárstvo, vol. X, 1964, N. 9, pp. 677-684.

Kirka, A.

Contribution to the knowledge of an age growth of the carp (Cyprinus Carpio L.) from Orava dam lake.

Príspevok k poznaniu veku a rastu kapra obyčajného (Cyprinus Carpio L.) v Oravskej priehrade.

Poľnohospodárstvo, vol. X, 1964, N. 9, pp. 685-692.