Issue 8

Ivanka, L., Polievka, O.

Problems of applying mathematical methods in agriculture.

Problémy uplatňovania matematických metód v poľnohospodárstve.

Poľnohospodárstvo, vol. X, 1964, N. 8, pp. 573-577.

Kandera, J.

Influence of the nitrogen increased doses on the yields of spring barley when plowing down P2O5 and K2O.

Vplyv stupňovaných dávok N pri zaorávaní P2O5 a K2O na úrody jarného jačmeňa.

poľnohospodárstvo, vol. X, 1964, N. 8, pp. 579-588.

Vlach, M.

Influence of the grain size on winter wheat and spring barley hectare yields.

Vplyv veľkosti zrna na hektárovú úrody ozimnej pšenice a jarného jačmeňa.

Poľnohospodárstvo, vol. X, 1964, N. 8, pp. 589-596.

Hladký, V.

Comparison of the growth of the white thoroughbred pigs in Slovakia with of the landrasse breed pigs.

Porovnávanie rastu bielych ušľachtilých ošípaných na Slovensku s rastom ošípaných plemena landrase.

Poľnohospodárstvo, vol. X, 1964, N. 8, pp. 597-606.

Babuškin, V., Peter, V., Kočí, E., Kočí, Š.

Increase of the biological value of a feeding dose in the period of reproduction in geese.

Zvyšovanie biologickej hodnoty kŕmnej dávky v období reprodukcie u husí.

Poľnohospodárstvo, vol. X, 1964, N. 8, pp. 607-614.

Nvota, J.

Research of the production of calves to higher weigt categories.

Výskum odchovu jatočných teliec do vyšších váhových kategórií.

Poľnohospodárstvo, vol. X, 1964, N. 8, pp. 615-624.

Juha, V.

Technology of the artificial drying of sugar beet in drying rooms for multi-specific purposes.

Technológia umelého sušenia cukrovky vo viacúčelových sušiarňach.

Poľnohospodárstvo, vol. X, 1964, N. 8, pp. 625-632.