Issue 3

Šanta, M.

Amelioration research in Slovakia

Melioračný výskum na Slovensku

Poľnohospodárstvo, vol. X, 1964, N. 3, pp. 161-164.

Boháč, J., Čermín, Ľ.

Effect of breeding on forming of some characters of broomcorn (Sorgum Technicum).

Vplyv šľachtenia na formovanie niektorých znakov ciroku metlového ( Sorgum Technicum).

Poľnohospodárstvo, vol. X, 1964, N. 3, pp. 165-174.

Dančík, J.

Maintenance of ladino clover (Trifolium repens Var. Giganteum).

Uplatnenie ďateliny ladino (Trifolium Repens Var. Giganteum).

Poľnohospodárstvo, vol. X, 1964, N. 3, pp. 175-184.

Majerčiak, P., Čupka, V.

Combined fattening of pigs with potatoes by means of feeding-machines.

Výkrm ošípaných pomocou kŕmnych automatov pri použití kombinovaného výkrmu so zemiakmi.

Poľnohospodárstvo, vol. X, 1964, N. 3, pp. 185-196.

Sedlár, J., Kyselovič, J.

A contribution to the effect of river-stream regulations on cats of fish.

Príspevok k poznaniu vplyvu regulácie tokov na obsádku rýb.

Poľnohospodárstvo, vol. X, 1964, N. 3, pp. 197-206.

Podstavek, B.

Technical and organizational problems of details of spraying irrigations.

Technicko-organizačné problémy detailu závlahy postrekom.

Poľnohospodárstvo, vol. X, 1964, N. 3, pp. 221-232.

Kováč, V.

Prospect and presumptions to further progress in large-scale pig production.

Perspektívy a predpoklady k ďalšiemu pokroku vo veľkovýrobe ošípaných.

Poľnohospodárstvo, vol. X, 1964, N. 3, pp. 233-238.