Issue 1

Ivanko, Š., Javor, A., Huszár, J.

Contribution to the study of changeableness of amino-acid composition of grain in some varieties of winter wheat.

Príspevok k štúdiu premenlivosti aminokyselinového zloženia zrna niektorých odrôd ozimnej pšenice.

Poľnohospodárstvo, vol. XIV, 1968, N. 1, pp. 3-22.

Pospíšilová, D.

Study of table varieties of wine (I).

Štúdium stolových odrôd viniča (I).

Poľnohospodárstvo, vol. XIV, 1968, N. 1, pp. 23-30.

Hučko, V.

Enlargement of the hucul horse at Muráň.

Zmohutnenie huculského koňa na Muráni.

Poľnohospodárstvo, vol. XIV, 1968, N. 1, pp. 31-41.

Timko, L.

Biological efficiency of mutton protein.

Biologická účinnosť bielkoviny škopového mäsa.

Poľnohospodárstvo, vol. XIV, 1968, N. 1, pp. 42-48.

Procházka, B., Pevný, Š., Malík, V.

Evaluation of quality of work with the divided harvest of winter rape.

Zhodnotenie kvality práce pri delenom zbere ozimnej repky.

Poľnohospodárstvo, vol. XIV, 1968, N. 1, pp. 49-56.

Vrba, K.

Insemination of turkeys in the breeder flock.

Insemenácia moriek vo veľkochovoch.

Poľnohospodárstvo, vol. XIV, 1968, N. 1, pp. 57-61.

Turi-Nagyová, E., Grogík, R.

Contribution to the problem of the granuate profile of the operation-economic faculty of the University of agriculture in Nitra in practice.

K otázke profilu uplatnenia absoventov Prevádzkovo-ekonomickej fakulty V3P v Nitre v praxi.

Poľnohospodárstvo, vol. XIV, 1968, N. 1, pp. 62-69.

Baran, M., Šándor, J.

Contribution to the problems of theoretical basis of economic profitableness of agricultural production.

Príspevok k problematike teoretickej podstaty ekonomickej efektívnosti poľnohospodárskej výroby.

Poľnohospodárstvo, vol. XIV, 1968, N. 1, pp. 70-73.

Fryček, A.

Organization and rearch work of the Reserch institute for hill farming at Gumpenstein in Austria.

Organizácia a výskumná činnosť Výskumného ústavu pre horské poľnohospodárstvo v Gumpensteine v Rakúsku.

Poľnohospodárstvo, vol. XIV, 1968, N. 1, pp. 74-80.