Issue 1

Hraško, J.

The significance of complex research work of soil.

O význame komplexného prieskumu pôd.

Poľnohospodárstvo, vol. IX, 1962, N. 1, pp. 3-6.

Ivanič, J.

Transpiration as an index of proportions in nutrition of the vegetable pepper.

Transpirácia ako ukazovateľ pomerov vo výžive koreninovej papriky.

Poľnohospodárstvo, vol. IX, 1962, N. 1, pp. 7-16.

Pešek, F.

Some brief notes towards a new method of preharvest estimation of cereals in an unhaversted stand.

Několik stručných poznámek k nově metodice předsklizňového odhadu obilovin v nesklizené kultuře.

Poľnohospodárstvo, vol. IX, 1962, N. 1, pp. 17-24.

Miček, J.

Sexual dimorphism in the symmetric location of the anterior and posterior vitelline veins of the yolk circulation of chickens and duckings.

Sexuálny dimorfizmus v položení prednej a zadnej vitelinnej vény žĺtkového obehu kurčiat a káčat.

Poľnohospodárstvo, vol. IX, 1962, N. 1, pp. 25-32.

Tureček, K., Müllerová, Ž.

The microflora of oestral mucus of Cervicis Uteri in cattle.

Mikroflóra oestrálního hlenu Cervicis Uteri skotu.

Poľnohospodárstvo, vol. IX, 1962, N. 1, pp. 33-40.

Čumlivski, B.

Comparison of the growth intensity of the crossbreeds F1 beetwen wallach eves and texel rams with the wallach lambs.

Porovnání intensity růstu kríženců F1 po vlašských ovcích a beranech plemene texel s jehňaty valašskými.

Poľnohospodárstvo, vol. IX, 1962, N. 1, pp. 41-52.

Brčák, J.

To the aetiology of the veinal necrosis of tobacco in southern Slovakia.

K etiologii hnědnutí žilek tabáku na jižním Slovensku.

Poľnohospodárstvo, vol. IX, 1962, N. 1, pp. 53-60.