Issue 1

Fic, V.

Fenologická analysa révy vinné CHRUPKA BÍL8

Poľnohospodárstvo, vol. 3, 1956, N. 1, pp. 26-34

Fekete, Š., Gavenčiak, Š.

Vplyv jednoradových ochranných lesných pásov v zápoji na rozloženie snehovej pokrývky a na premŕzanie pôdy v priestore chránenom vetrolami.

Poľnohospodárstvo, vol. 3, 1956, N. 1, pp. 35-60

Landau, L., Špronc, A.

Účinok permenentného prísunu B-karotínu v zelenom krmive na úžitkovosť a zdravotný stav hrabavej hydiny.

Poľnohospodárstvo, vol. 3, 1956, N. 1, pp. 61-80

Musil, F., Němcová, D., Orel, V.

Studie o nasycenosti a konservační účinnosti vápenného roztoku pro konservaci vajec.

Poľnohospodárstvo, vol. 3, 1956, N. 1, pp. 81-99

Grom, A.

Príspevok k výskumu vplyvu pohlavných hormónov na pomer pohlavia kurčiat pri vyliahnutí.

Poľnohospodárstvo, vol. 3, 1956, N. 1, pp. 100-108