Issue 3

Veneni, M.

Teplota vody a vzrast ryže.

Poľnohospodárstvo, vol. 1, 1954, N. 3, pp. 249-264

Frimmel, F.

Dynamická tabakometria.

Poľnohospodárstvo, vol. 1, 1954, N. 3, pp. 264-287

Hlaváč, J.

Úspešné pestovanie karfiolu na semeno pod Tatrami.

Poľnohospodárstvo, vol. 1, 1954, N. 3 pp. 289-297

Čepelák, J.

Význam kuklíc v poľnohospodárstve a lesníctve a ich ochrana pred účinkami chemického boja proti škodcom.

Poľnohospodárstvo, vol. 1, 1954, N. 3, pp.298-306

Šikrová-Bodnárová, M.

Zahájený les alebo pasienkový les na svahových pasienkoch južného Slovenska.

Poľnohospodárstvo, vol. 1, 1954, N. 3, pp.306-317

Miček, J.

Závislosť embryonálneho vývoja od váhy vajec a jeho vzťah k postembryonálnemu vývoju sliepok.

Poľnohospodárstvo, vol. 1, 1954, N. 3, pp. 317-325

Šebesta, M.

K organizácii a odmeňovaniu práce v živočíšnej výrobe JRD.

Poľnohospodárstvo, vol. 1, 1954, N. 3, pp. 326-336

Turček, F.J.

Pokusy s metodikou odlovu drobných hlodavcov na ochranu lesa.

Poľnohospodárstvo, vol. 1, 1954, N. 3, pp. 336-347

Szentivány, A.

Formy a vlastnosti vetevnatých klasov raži zošľachtenej na vetevnatosť.

Poľnohospodárstvo, vol. 1, 1954, N. 3, pp- 349-362

Šinko, A.

Morus tyrnaviensis - moruša trnavská, nový ovocný druh

Poľnohospodárstvo, vol. 1, 1954, N. 3, pp. 363-369

Miotla, D.

Využitie veterných motorov v poľnohospodártve.

Poľnohospodárstvo, vol. 1, 1954, N. 3, pp. 369-388