Issue 4

Bojnanský, V.

Vplyv prostredia na zdravotný stav zemiakov.

Poľnohospodárstvo, vol. 1, 1954, N. 4, pp. 401-415

Valenta, V.; Mestická, V.

Možnosti ochrany pred predčasným vädnutím zemiakov.

Poľnohospodárstvo, vol. 1, 1954, N. 4, pp. 415-425

Králiková, K.

Prvé poznatky z výskumu vírusových chorôb ovocných drevín na Slovensku.

Poľnohospodárstvo, vol. 1, 1954, N. 4, pp. 426-441

Toman, M.; Synak, J.

Príspevok k metodike skúšok herbicídnych prípravkov.

Poľnohospodárstvo, vol. 1, 1954, N. 4, pp. 442-450

Farský, I.

Závlahové výskumníctvo na Žitnom ostrove.

Poľnohospodárstvo, vol. 1, 1954, N. 4, pp. 450-461

Kříženecký, J.

Velikost trhu a váhy novorozených mláďat u mnohorodých zvířat.

Poľnohospodárstvo, vol. 1, 1954, N. 4, pp. 462-482

Maar, J.; Országh

Štúdium fyzikálnych a chemických činiteľov prostredia pri prirodzenom a umelom liahnutí kačíc.

Poľnohospodárstvo, vol. 1, 1954, N. 4, pp. 482-498

Veliký, I.

Mikroelementy vo výžive hydiny.

Poľnohospodárstvo, vol. 1, 1954, N. 4, pp. 498-515

Gejmovský, V.

K otázke perspektívneho plánovania na JRD

Poľnohospodárstvo, vol. 1, 1954, N. 4, pp. 516-526

Veneni, M.

Výsledky s pestovanim podzemnice olejnej na Slovensku.

Poľnohospodárstvo, vol. 1, 1954, N. 4, pp. 526-536

Lednár, F.

Vývoj a rozvoj závlahových meliorácií na Žitnom ostrove.

Poľnohospodárstvo, vol. 1, 1954, N. 4, pp. 536-547