Issue 2

Arbatskaja, H.

Rozšírenie priastevníka amerického (Hyphantria cunea Drury) na Slovensku.

Poľnohospodárstvo, vol. 1, 1954, N. 2, pp. 125-138

Liko, Š.

Úspešné spôsoby hubenia obaľovača jablčného pôvodcu červitosti jabĺk.

Poľnohospodárstvo, vol. 1, 1954, N. 2, pp. 138-157

Belej, J.

K probematike choroby "Čerň ryžová" na Slovensku.

Poľnohospodárstvo, vol. 1, 1954, N. 2, pp. 158-165

Nemec, P.

Návody na poľné pokusy s granulovaným superfosfátom.

Poľnohospodárstvo, vol. 1, 1954, N. 2, pp. 166-180

Landau, L.

Kŕmne kvasnice z hľadiska riešenia potreby biologicky plnohodnotných bielkovín vo výžive hospodárskych zvierat.

Poľnohospodárstvo, vol. 1, 1954,N. 2, pp. 181-195

Plesník, J.

Vplyv výživného a fyziologického stavu kráv pred otelením na dojivosť a zloženie mlieka.

Poľnohospodárstvo, vol. 1, 1954, N. 2, pp.195-211

Peter, V.

Najnovšie metódy v odchove kurčiat.

Poľnohospodárstvo, vol. 1, 1954, N. 2, pp. 212-223

Mates, E.; Tomovčík, J.

Skúsenosti z breďukovej metódy mlátenia.

Poľnohospodárstvo, vol. 1, 1954, N. 2, pp. 224-239