Issue 1

Lysenko, T.D.

O pôdnej výžive rastlín a zvyšovaní výnosov poľnohospodárskych rastlín.

Poľnohospodárstvo, vol. 1, 1954, N. 1, pp.9-20

Čumakov, V.

Biológia kvitnutia lucerny a doopeľovanie.

Poľnohospodárstvo, vol. 1, 1954, N. 1, pp.20-38

Balcar, J.; Škula, K.

Rajonizácia tabaku v ČSR.

Poľnohospodárstvo, vol. 1, 1954, N. 1, pp. 38-59

Žuffa, A.; Páleník, Š.

Vplyv kastrácie prasničiek na výšku prírastkov, akosť mäsa a tuku.

Poľnohospodárstvo, vol. 1, 1954, N. 1, pp. 60-80

Nižnánsky, F.

Skúsenosti s brucelózou zvierat a ľudí ČSR.

Poľnohosodárstvo, vol. 1, 1954, N. 1, pp.80-86

Patočka, J.

Príspevok k otázke pôsobenia insekticídov na húsenice.

Poľnohospodárstvo, vol. 1, 1954, N. 1, pp. 87-98

Ostrovský, M.

Niektoré otázky ekonomiky jednotlivých roľníckych družstiev.

Poľnohospodárstvo, vol. 1, 1954, N. 1, pp. 99-111

Turček, J.

Premnoženie niektorých xylofágov rýchlorastúcich drevín Žitného ostrova.

Poľnohospodárstvo, vol. 1, 1954, N. 1, pp. 112-119