Issue 1

Jasič, J.; Povolný, D.; Weismann, L.

Bionómia a ekológia húseničiek moľa repného (Gnorimoschemia ocellatellum Boyd) ako predpoklad pre kontrolu škodcu.

Poľnohospodárstvo, vol. 2, 1955, N. 1, pp. 3-16

Baxa, F.

Pestovanie bavlny v ČSR.

Poľnohospodárstvo, vol. 2, 1955, N. 1, pp. 16-29

Majerčiak, P.; Čumakov, V.

Jarovizácia jarných miešaniek ako dôležitý agrotechnický prostriedok.

Poľnohospodárstvo, vol. 2, 1955, N. 1, pp. 29-41

Míček, J.

Pomer pohlavia a vzťah životnosti u kurčiat v etape od 17. dňa embryonálneho vývoja do 1. dňa po vyliahnutí a Haysov názor o vyššej životnosti samčieho pohlavia.

Poľnohospodárstvo, vol. 2, 1955, N. 1, pp. 42-46

Haas, J.

Nová slovenská odroda kukurice Bučiansky konský zub.

Poľnohospodárstvo, vol. 2, 1955, N. 1, pp. 47-52

Antal, J.

Medzinárodné kríženie hovädzieho dobytka.

Poľnohospodárstvo, vol. 2, 1955, N. 1, pp. 52-62

Labuda, J.

Bielkoviny - východisko k vyššej úžitkovosti zvierat.

Poľnohospodárstvo, vol. 2, 1955, N. 1, pp. 62-75