Issue 2

VAŠÍČKOVÁ, Š.; VEJL, P.; ZOUFALÁ, J.; ČESKÁ, J.

Instraspecific variability of botanic species selected in relation to their propagation.

Vnitrodruhová variabilita botanických taxonu vybraných v závislosti na spusobu rozmnožování.

Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 55, 2009, N. 2, pp. 62-68

ZOUFALÁ, J.; VEJL, P.; MELOUNOVÁ, M.; BLAŽEK, J.; KŘELINOVÁ, J.

Apple genetic resources and their molecular analysis.

Genetické zdroje jabloní a jejich molekulární analýza.

Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 55, 2009, N. 2, pp. 69-79

GAZDÍK, Z.; ZÍTKA, O.; ŘEZNÍČEK, V.; ADAM, V.; KRŠKA, B.; PLŠEK, J.; JURÍKOVÁ, T.; ŠALOUN, J.; BABULA, P.; KIZEK, R.

Utilization of HPLC-ED techniques for the screening of functional foods from resources of biodiversity.

Využití metod HPLC-ED při vyhledávání zdroju funkčních potravin v rezervách biologické diversity.

Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 55, 2009, N. 2, pp. 80-87

MATUŠKOVIČ, J.; JURÍKOVÁ, T.; JURÍK, I.; ŠIMKO, J.; GAZDÍK, Z.

The content of anthocyanins and ascorbic acid in the genofond of 22 clones of Lonicera kamtschatica (Sevast.) Pojark. Gerda/25.

Obsah antokyánov a vitamínu C v kolekcii genofondu 22 klonov Lonicera kamtschatica (Sevast.) Pojark. Gerda/25.

Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 55, 2009, N. 2, pp. 88-94

VAŠEK, J.; VEJL, P.; NESVADBA, V.; ČÍLOVÁ, D.; ZOUFALÁ, J.

Study of variability of hop gene resources by RAPD method.

Studium variability genových zdroju chmele pomocí RAPD.

Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 55, 2009, N. 2, pp. 95-101

DUŠEK, K.; DUŠKOVÁ, E.; SMÉKALOVÁ, K.

Variability of morphological characteristic and content of active substances in Betonica officinalis L. in the Czech republic.

Variabilita morfologických znaku a obsahu aktivních látek u Betonica officinalis L. v České republice.

Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 55, 2009, N. 2, pp. 102-110

UHER, J.

Evaluation of the safflower (Carthamus tinctorius L.) germplasm: Correlations and divergence for morphological characters 1. characters of the vegetative stages of plant development.

Hodnocení genetických zdroju světlice barvířské (Carthamus tinctorius L.): Korelace a divergence morfologických znaku 1. znaky formované za vegetativních stadiích rustu.

Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 55, 2009, N. 2, pp. 111-118

BENKOVÁ, M.; ŽÁKOVÁ, M.

Seeds germinability of selected species after five and ten years storage at different temperatures.

Klíčivosť semenných vzoriek vybraných druhov plodín po piatich a desiatich rokoch skladovania pri rôznej teplote.

Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 53, 2009, N. 2, pp. 119-124